Ga direct naar de inhoud.

Criteria

Durf, daadkracht, doorzettingsvermogen, innovatie en duurzaam ondernemen zijn de kernwoorden voor de kandidaten van de Tuinbouw Ondernemersprijs 2024. De vakjury beoordeelt de kandidaten voor de Tuinbouw Ondernemersprijs op de volgende criteria:

  • Visie en strategie en de kritische succesfactoren
  • Bedrijfsresultaten van de onderneming
  • Goed werkgeverschap
  • Zien en benutten van marktkansen, marketing, marktpositie, positionering
  • Innovatie en creativiteit
  • Aanpassingsvermogen, kunnen reageren op veranderde omstandigheden
  • Circulaire tuinbouw
  • Continuïteit van het bedrijf (familiestatuut)
  • Netwerk, samenwerken, kennisoverdracht
  • Maatschappelijke verbondenheid, rol in de samenleving