Ga direct naar de inhoud.

Criteria

Durf, daadkracht, doorzettingsvermogen, innovatie en duurzaam ondernemen zijn de kernwoorden voor de kandidaten van de Tuinbouw Ondernemersprijs 2023. De vakjury beoordeelt de kandidaten voor de Tuinbouw Ondernemersprijs op de volgende criteria:

 • Visie en strategie en de kritische succesfactoren
 • Bedrijfsresultaten van de onderneming
 • Goed werkgeverschap
 • Zien en benutten van marktkansen, marketing, marktpositie, positionering
 • Innovatie en creativiteit
 • Aanpassingsvermogen, kunnen reageren op veranderde omstandigheden
 • Circulaire tuinbouw
 • Continuïteit van het bedrijf (familiestatuut)
 • Netwerk, samenwerken, kennisoverdracht
 • Maatschappelijke verbondenheid, rol in de samenleving

 

Voor de Themaprijs 'Nieuwe teelten, Nieuwe toepassingen' zal de vakjury, samen met de expertise van themagerichte specialisten, de kandidaten beoordelen op:

 • Teelt of toepassing is toepasbaar voor glastuinbouw, boomkwekerij, fruit, vollegrondsgroente, bloembollen, bollen. En nieuwe product-markt combinaties van teelten die bijdragen aan de verduurzaming.
 • De nieuwe teelt of toepassing is in een redelijk vergevorderd stadium van ontwikkeling of nog niet al te lang in de markt geintroduceerd.
 • We zoeken innovaties waarbij minimaal de technische haalbaarheid van de innovatie is bewezen (Technology Readiness Level 8 of 9).