Ga direct naar de inhoud.

Criteria

Durf, daadkracht, doorzettingsvermogen, innovatie en duurzaam ondernemen zijn de kernwoorden voor de kandidaten van de Tuinbouw Ondernemersprijs 2022. De vakjury beoordeelt de kandidaten voor de Tuinbouw Ondernemersprijsop de volgende criteria:

 • Visie en strategie en de kritische succesfactoren
 • Bedrijfsresultaten van de onderneming
 • Goed werkgeverschap
 • Zien en benutten van marktkansen, marketing, marktpositie, positionering
 • Innovatie en creativiteit
 • Aanpassingsvermogen, kunnen reageren op veranderde omstandigheden
 • Circulaire tuinbouw
 • Continuïteit van het bedrijf (familiestatuut)
 • Netwerk, samenwerken, kennisoverdracht
 • Maatschappelijke verbondenheid, rol in de samenleving

 

Voor de Themaprijs Robotisering en datagedreven tuinbouw (digitalisering) zal de vakjury en de specialisten jury de kandidaten beoordelen op:

 • innovatie is toepasbaar voor glastuinbouw, boomkwekerij, fruit, vollegrondsgroente, bloembollen, bollen.
 • de innovatie is in een redelijk vergevorderd stadium van ontwikkeling of nog niet al te lang in de markt geintroduceerd
 • de innovatie is tenminste getest en gevalideerd in een relevante omgeving (TRL8 of hoger)