Ga direct naar de inhoud.

Themaprijs

Nieuwe teelten, nieuwe toepassingen

Grote kansen voor verduurzaming toekomst

Ook in 2023 reikt de Tuinbouw Ondernemersprijs een Themaprijs uit. Het thema van 2023 is ‘Nieuwe teelten, nieuwe toepassingen’: een verkiezing van de meest innovatieve en baanbrekende nieuwe toepassing of nieuwe teelt. De Tuinbouw Ondernemersprijs organiseert deze themaprijs dit jaar in samenwerking met Greenport West-Holland, dat zelf een programma heeft op dit gebied – Biobased Greenport West-Holland. Gezamenlijk willen we hiermee laten zien hoe gevarieerd en innovatief het Nederlandse tuinbouwcluster is.

In Nederland zien we nieuwe teelten en teeltwijzen ontstaan die specifieke oplossingen kunnen bieden voor de uitdagingen van onze maatschappij van vandaag. Teelten van nieuwe producten die voor andere zaken worden ingezet dan consumptie en sierwaarde, en nieuwe of slimmere manieren van telen waardoor de sector innoveert en een grote bijdrage levert aan verduurzaaming. Teelten die specifieke oplossingen kunnen bieden voor de uitdagingen van onze maatschappij van vandaag; niet alleen met moleculen, maar ook met vezels uit reststromen bijvoorbeeld. Teelten zowel buiten, in de volle grond, als in de kassen. En nieuwe product-markt combinaties van teelten die bijdragen aan de verduurzaming.

Te denken valt aan toepassingen in papier, plastic en bouwmaterialen waardoor de CO2-voetafdruk wordt verminderd, siergewassen voor toepassing in cosmetica, de geneeskunde, en zo nog veel meer. Teelten met grote kansen voor verduurzaming van de toekomst.

De Tuinbouw Ondernemersprijs zoekt voor de Themaprijs Nederlandse ondernemers, ondernemingen, projecten en initiatieven die op een geheel eigen wijze nieuwe teelten starten en/of die nieuwe toepassingen en businessmodellen ontwikkelen voor een grotere verwaarding van (tuinbouw) reststromen, geneeskunde, nieuwe duurzame (biobased) materialen, en nog veel meer. We zoeken innovaties waarbij minimaal de technische haalbaarheid van de innovatie is bewezen (Technology Readiness Level 8 of 9).

Aanmelden voor de Themaprijs doet u via deze pagina.