Ga direct naar de inhoud.

Partners en Sponsors

Samen met onze partners en sponsors zetten we innovatieve ondernemers in de schijnwerpers. Samen delen we bijzondere verhalen van bijzondere mensen omdat de tuinbouw het verdient om trots te zijn.

Interpolis

Een agrarisch ondernemer die ook in de toekomst recht van bestaan wil hebben legt de lat voor zijn prestaties hoog. Ondernemers zijn als het ware topsporters. En het de beste willen zijn is de motivatie van een sporter om het maximale uit zichzelf te halen. Interpolis bevordert onderzoek naar efficiëntere methoden voor land- en tuinbouw, zonder dat het milieu daardoor extra belast wordt. Het in de schijnwerpers plaatsen van agrarische ondernemers die opvallen door excellent ondernemerschap sluit hier goed bij aan. 

www.interpolis.nl

Royal FloraHolland

Samenwerking, innovatie en ondernemerschap zijn binnen de Nederlandse tuinbouw kernbegrippen. Tuinders zijn ondernemers pur sang, die weten dat ze productie, producten en afzetmethodes steeds moeten vernieuwen om aangesloten te blijven op de markt. Maar ze hebben ook de kracht van samenwerking leren kennen. In de combinatie van die drie begrippen ligt de kern van het succes van de Nederlandse Tuinbouw. Het is de verdienste van de Tuinbouw Ondernemersprijs dat het ondernemers onderscheidt die vanuit die kernbegrippen succesvol opereren. 

www.royalfloraholland.nl

Flynth adviseurs en accountants

Succesvolle ondernemers zijn een inspiratiebron voor andere ondernemers. De Nederlandse tuinbouw kan trots zijn op de ontwikkelingen op het gebied van innovatie en samenwerking. De winnaars van de Tuinbouw Ondernemersprijs van afgelopen jaren zijn stuk voor stuk topondernemers, die anderen inspireren om hun bedrijf verder te ontwikkelen. Flynth adviseurs en accountants helpt ondernemers met succesvol ondernemen.

www.flynth.nl

Rabobank

Het is belangrijk om te blijven bouwen aan het imago, binnen en buiten de tuinbouw. Een goed imago levert nieuwe arbeidskrachten op, geeft een hogere waardering aan het product en helpt bij de acceptatie van tuinbouw in Nederland. De Tuinbouw Ondernemersprijs is een beproefde en waardevolle onderstreping van het imago. Innovatie en ambitie zijn al decennialang belangrijke begrippen als het gaat om het imago van de moderne Nederlandse tuinbouw. Rabobank voelt zich daarbij sterk betrokken en ondersteunt daarom de Tuinbouw Ondernemersprijs.

www.rabobank.nl

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De Tuinbouw Ondernemersprijs draagt bij aan de voortdurende vernieuwing van het ondernemerschap in de sector. Wij constateren veel dynamiek in het ondernemerschap en vinden dat ondernemers kansen op het gebied van energie, duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en productinnovatie goed oppakken. Dat zijn voor het Ministerie belangrijke aspecten die door de prijs een extra impuls krijgen. Het belang van de prijs wordt vooral bepaald door de sector zelf. Dat de prijs al die jaren prachtige winnaars voortbrengt zegt genoeg.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | Rijksoverheid.nl

Regionale partner 2023

Het thema van 2023 is ‘Nieuwe teelten, nieuwe toepassingen’: een verkiezing van de meest innovatieve en baanbrekende nieuwe toepassing of nieuwe teelt. De Tuinbouw Ondernemersprijs organiseert deze themaprijs dit jaar in samenwerking met Greenport West-Holland, dat zelf een programma heeft op dit gebied – Biobased Greenport West-Holland. Gezamenlijk willen we hiermee laten zien hoe gevarieerd en innovatief het Nederlandse tuinbouwcluster is.

Lees meer: Regionale partner 2023