Ga direct naar de inhoud.

Reglement deelname

1 DOEL

De Stichting Tuinbouw Ondernemersprijs kent onderscheidingen toe aan ondernemers en ondernemingen uit de tuinbouw met als activiteit veredeling, vermeerdering en teelt, bewerking en handel van bloemen, bloembollen, planten, groenten, fruit, bomen en paddenstoelen. De bedrijfsvoering moet vooruitstrevend en innovatief van karakter zijn en moet een voorbeeldwerking in zich hebben.

2 ONDERSCHEIDINGEN

De Stichting Tuinbouw Ondernemersprijs kent in principe jaarlijks de Tuinbouw Ondernemersprijs toe in de vorm van een kunstwerk en een officieel certificaat.

3 VOORWAARDEN WAARAAN KANDIDATEN BEHOREN TE VOLDOEN

3.1 De hoofdactiviteiten vinden in Nederland plaats.
3.2 In Nederland en eventueel ook daarbuiten een goede naam genieten.
3.3 De kandidaat bevindt zich in een gezonde financiële situatie en voldoet minimaal aan alle regel- en wetgeving en duurzaamheidseisen.
3.4 De aspecten aan de hand waarvan een inzending wordt beoordeeld zijn kwantitatief en/of kwalitatief van karakter. De aspecten waarop beoordeeld wordt, liggen (onder meer) op het gebied van: duurzaamheid, teelt, technologie, innovatie, afzet, (risico)management, onderzoek, (milieu)economisch rendement, arbeid/maatschappelijke positie, samenwerking en reputatie. Dit geldt voor alle schakels in de keten waarmee de kandidaat een relatie heeft. Door het invullen van het aanmeldformulier komen alle criteria aan de orde.
3.4 De kandidaat heeft de Tuinbouw Ondernemersprijs nog niet eerder gewonnen.
3.5 Zowel de kandidaat zelf als diegene die kandidaten aanmelden, verklaren op de hoogte te zijn van dit reglement.

4 AANMELDING

4.1 Zowel personen, ondernemingen, organisaties als instellingen kunnen schriftelijk kandidaten aanmelden voor de Tuinbouw Ondernemersprijs.
4.2 Aanmelding gebeurt door middel van een door de Stichting opgesteld aanmeldformulier. Aanmeldingen kunnen vergezeld gaan van technische omschrijvingen, foto’s, brochures, berekeningen etc. en van een persoonlijke motivering van de ondernemer voor de kandidaatstelling welke de jury van dienst kan zijn bij de beoordeling.
4.3 Van de kandidaten wordt verwacht dat zij bereid zijn de financieel adviseur van de jury inzage te geven in het laatste beschikbare jaarverslag.
4.4 De sluitingsdatum voor het aanmelden van kandidaten voor de Tuinbouw Ondernemersprijs wordt jaarlijks bekend gemaakt via publicaties, mailing en vermelding op de website. Op die datum moeten ook in art. 4.2. bedoelde bijlagen bij de aanmelding zijn ontvangen.
4.5 De jury kan besluiten een kandidaat, waarvan het aanmeldformulier onvolledig of onduidelijk is ingevuld, niet in overweging te nemen.
4.6 De (digitale) aanmelding wordt toegezonden/gemaild aan het adres van het secretariaat van de Stichting.

5 SELECTIE

5.1 De onderscheidingen worden toegekend door het bestuur van de Stichting, dat hierbij terzijde wordt gestaan door de jury.
5.2 De selectie is geheim.
5.3 Namen van niet geselecteerde inzendingen worden op geen enkele wijze bekend gemaakt.
5.4 Tegen het niet toekennen van onderscheidingen is geen beroep mogelijk.
5.5 Over de genomen beslissingen wordt niet gecorrespondeerd.

6 RECHTEN VAN ONDERSCHEIDINGEN

Het ontvangen van een onderscheiding geeft een desbetreffende ondernemer en/of onderneming het recht:

  • de onderscheiding te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden en het winnaarslogo van de Stichting te voeren, voorzien van het jaartal van toekenning van de prijs.
  • op een oorkonde, waarop de motivering voor de toekenning van de onderscheiding wordt vermeld.

Oktober 2023