Ga direct naar de inhoud.

Themaprijs

Nieuw is de themaprijs Robotisering en datagedreven tuinbouw, waarbij baanbrekende innovaties in de tuinbouw in de schijnwerpers worden gezet. Met deze prijs wil de Tuinbouw Ondernemersprijs speciale aandacht vragen voor technologische ontwikkelingen binnen de tuinbouwsector. 

Winnaar 2022: Gearbox Innovations BV – Maasdijk

Gearbox Innovations bedenkt, ontwerpt en maakt slimme producten op het gebied van robotica en automatisering, zelflerende software en vision-oplossingen. De technieken beoordelen en rapporteren realtime de kwaliteit en groeiontwikkeling van de planten in de kas, om zo het teelt- en verpakproces te optimaliseren, kosten te besparen en de productkwaliteit te verhogen. Gearbox is 5 jaar geleden opgericht vanuit een garage en inmiddels met 30 fte medewerkers actief in het digitaliseren en robotiseren van de tuinbouw. Hierbij versterken alle producten elkaar met als einddoel om de gehele keten van veredelaar tot het distributiecentrum van de supermarkt het product en gewas consistent te kunnen vangen in algoritmes en hier belangrijke data en adviezen bij te kunnen geven.

De jury: Het Westlandse Gearbox heeft zich in de afgelopen 5 jaar ontwikkeld van een R&D bureau voor de tuinbouw naar een indrukwekkende scale-up met een portfolio van producten van de kas tot de schuur die ook nog eens allemaal gebruik maken van uitwisselbare modules. Hierdoor zijn ze goed in staat samen met de eindgebruikers nieuwe producten te ontwikkelen. Een sterk voorbeeld hiervan is de GearRover, een oogstassistent die aangeeft welke bloemen en vruchten rijp zijn voor de oogst. Gearbox is meester in agile productontwikkeling waarbij telkens met de klant wordt bekeken wat waarde toevoegt.

Lees meer: Winnaar 2022: Gearbox Innovations BV – Maasdijk

Blue Radix - Rotterdam

Blue Radix is een AI-tech bedrijf met focus op de internationale glastuinbouw. Blue Radix ontwikkelt Artificial Intelligence-oplossingen voor het volledig automatiseren van dagelijkse werkzaamheden en processen in kassen. Hiermee lossen ze het probleem op van de schaarse arbeid en realiseren ze een beter en duurzamer productieresultaat. Met een divers, multidisciplinair team van 20 medewerkers werkt Blue Radix aan de Crop Controller, een datagedreven oplossing voor autonoom telen. Teeltexperts werken in de ontwikkeling zij aan zij met datawetenschappers en data-engineers. Zo maakt de Crop Controller het mogelijk om de handmatige acties en het routinematig denken van telers tot bijna nihil te reduceren. Met de teeltstrategie als uitgangspunt, integreren slimme algoritmes enorme hoeveelheden data en sturen autonoom en 24 uur per dag de installaties in de kas aan. Het kasklimaat wordt continue gebalanceerd en geoptimaliseerd om de doelen van de teler op het gebied van opbrengst, kwaliteit en duurzaamheid te bereiken.

De jury: Blue Radix is voorloper op het gebied van ontwikkeling van technologie voor de autonome klimaatregeling. Het bedrijf werd derde in de eerste autonomous greenhouse challenge van de WUR en werd toen omschreven als het bedrijf met de snelst toepasbare potentie. Dit hebben ze de afgelopen jaren zeker waargemaakt door stapsgewijs verder te gaan in de ontwikkeling van hun datagedreven technologie. Goed te zien is dat ze zowel buitenlandse tuinders als ook steeds meer Nederlandse telers weten te bereiken. In het buitenland wordt vaak vanaf het begin al meerwaarde gezien in het product door het ontbreken van lokale tuinbouwkennis. In het laatste jaar haken er ook steeds meer Nederlandse telers aan die van dichtbij de ontwikkelingen willen volgen, de CropController willen inzetten voor hun teeltproces en het systeem willen gebruiken voor schaalvergroting.

Blue Radix is voorgedragen door Flynth adviseurs en accountants en Rabobank

Lees meer: Blue Radix - Rotterdam

Royal Brinkman

Om teeltprocessen in de groententeelt te optimaliseren en te verduurzamen heeft Royal Brinkman  in nauwe samenwerking met WUR, LetsGrow en Berg Hortimotive Group een oogstprognose robot voor tomaten ontwikkeld: de Plantalyzer. De robot rijdt autonoom door de kas en maakt gericht foto’s van de tomaten. Software en algoritmen beoordelen de vrucht op rijpheid en vertalen de beelden in een betrouwbare en nauwkeurige oogstprognose. De samenwerking is uniek door hoogwaardige hardware en intelligente software. Er is een meetprotocol ontwikkeld voor betrouwbare, steekproefsgewijze datacollectie en er wordt op drie verschillende hoogtes gefotografeerd om de gewas- en vruchtontwikkeling te kunnen volgen.

 Jury: De Plantalyzer van Royal Brinkman/Hortikey is een duidelijk voorbeeld van een ‘first mover’ op het gebied van autonome systemen voor oogstprognose. Als onderdeel van Royal Brinkman wordt gewerkt aan de praktijkintroductie van het systeem. Mooi hierbij is dat ze als onderdeel van Hortilogics, een partnerschap voor full-service turn-key automatisering, werken aan de automatisering van kas tot verpakkingsruimte en zo impact creëren op een groot gedeelte van de keten.

 

 

Lees meer: Royal Brinkman

Pats Indoor Drones - Delft

PATS Indoor Drone Solutions is een jong bedrijf dat inspeelt om met drones schadelijke insecten in kassen op te sporen en te verdelgen. PATS helpt telers in de glastuinbouw om gewasverliezen te verminderen, het gebruik  van gewasbeschermingsmiddelen te beperken en een arbeidsintensief proces te automatiseren. Het systeem bestaat uit een kleine drone, een laadstation en een camerasysteem. Het camerasysteem kan plaaginsecten scouten, waarna de drone de insect elimineert. Hoe meer data de software als input krijgt, hoe beter het de kwekers van informatie over plaaginsecten kan voorzien en de drones hun werk kunnen doen.

 

De jury: Pats drones is een bedrijf met een hoge ‘aaibaarheidsfactor’. Tot de verbeelding sprekende technologie en enthousiaste ondernemers. Ze zetten zich in om de mogelijkheden van de technologie te vertalen naar oplossingen voor de uitdagingen van de teler.
Met technologie van de vakgroep luchtvaart - en ruimtevaarttechniek van de TU Delft en input van tuinbouwondernemers werken ze aan nieuwe waardevolle ontwikkelingen voor duurzame en chemievrije gewasbescherming.

 Pats Drones is voorgedragen door Greenport Duin- en Bollenstreek

Lees meer: Pats Indoor Drones - Delft