Ga direct naar de inhoud.

De Lepelaar, Sint-Maarten (2018)

Biologisch dynamische telers Jan, Inge, Reinout Schrijver en Joris Kollewijn telen op hun 70 ha grote vollegronds- en glastuinbouwbedrijf kool, bieten, peen, aardappelen en graan. Met de omvang van het bedrijf bieden zij ruimte aan vergeten groenten en de teelt van kruiden. Duurzaamheid loopt als een rode draad door het bedrijf, waarbij het werken aan bodemvruchtbaarheid de belangrijkste missie is.

De ondernemers gaan op weg naar duurzaamheid een relatie aan met de natuur. Een teeltplan van 7 jaar is het uitgangspunt, daarvan krijgt de bodem twee jaar rust. In die periode groeit er grasklaver of luzerne. Er wordt bij voorkeur gewassen geteeld die passen bij het jaargetijde, of gewassen die met weinig energie kunnen groeien. De biologisch-dynamische producten van De Lepelaar worden verkocht via eigen winkel maar ook aan coperaties die biologisch-dynamisch verhandelen. Bijzonder is de lange relatie met de Warmonderhof in Dronten, de MBO opleiding voor biologisch-dynamische landbouw. Stagiaires, ook uit het buitenland, zijn meer dan welkom op het bedrijf.

De jury: De Lepelaar heeft vanaf het begin een consistent uitgevoerde, sterke bedrijfsfilosofie en een lange termijn visie op de biologische-dynamische teelt. De ondernemers zijn echte voorlopers en voortrekkers van de sector, want zij laten zien dat deze teelttechniek tot goede resultaten leidt. Het gaat goed, want de schaalvergroting in deze sector is zeer bijzonder. Met hun visie brengen de ondernemers gedachten op gang in de reguliere tuinbouw. De voedingstuinbouw schuift steeds verder op in de richting van de biologische teelt en kan nog meer leren van de principes over rentmeesterschap: we moeten onze aarde goed achterlaten voor de volgende generatie. Het bedrijf is sterk in samenwerking met andere biologische bedrijven en veredelingsbedrijven voor 'beheersing van de kringloop', maar ook binnen keurmerk Demeter. Dit alles om steeds verder te komen met de ontwikkeling van de biologisch-dynamische land- en tuinbouw. De Lepelaar is voorgedragen door Bejo Zaden, ondersteund door Triodos Bank, Bejo Zaden en Stichting Demeter.

www.delepelaar.com

Filter op categorie