Ga direct naar de inhoud.

Griffioen Wassenaar, Boskoop (2023)

Oordeel van de jury: Griffioen Wassenaar zet in op keten brede duurzaamheid

Griffioen Wassenaar heeft het bedrijf zeer goed op orde. Het denken in groen en duurzaamheid is voor hen logisch en vanzelfsprekend. Dit maakt dat het bedrijf structureel in de basis goed nadenkt over hoe zij zowel hun bedrijfsvoering en hun producten als hun manier van zaken doen, kunnen vergroenen en voor de lange termijn successen behalen. Hierbij wordt ook goed gekeken naar hoe die duurzaamheid bij de klant kan worden doorgevoerd: wat zijn hun behoeftes en problemen? Uw oplossingen in productaanbod en marktbenadering spelen zeer goed op in. Een stabiele basis voor de sector, met een sterke blik op de toekomst.

De punten waarin Griffioen Wassenaar uitblinkt:

  • Denken en handelen vanuit de klant, en daar conceptueel op inspelen.
  • Diensten aanbieden om klanten te ondersteunen in hun aankoop / beplanting en onderhoudsadvies.
  • Eigen plek, eigen verkoop tafel op de retail winkel vloer, met jaarrondaanbod van planten (met de seizoenen mee).
  • Samenwerking met natuurorganisaties om de waarde van inheemse planten en biodiversiteit onder de aandacht te krijgen (nieuw concept).

Filter op categorie