Ga direct naar de inhoud.

Royal Brinkman, 's-Gravenzande (2016)

Royal Brinkman is toeleverancier, adviseur en installateur voor de professionele tuinbouw sinds 1885. Dat heeft hen ook het predicaat ‘Koninklijk’ opgeleverd. Waar veel toeleveranciers zich de laatste jaren in een moeilijke positie bevonden, wist Royal Brinkman een eigen internationale koers te bepalen. Zo heeft Brinkman een sterke lokale aanwezigheid in de belangrijkste tuinbouwlanden in de wereld en investeert het bedrijf in goed personeel zodat gespecialiseerde producten en diensten geleverd kunnen worden. Bovendien kiest Royal Brinkman voor strategische partnerships en samenwerkingen zodat gezamenlijk nieuwe oplossingen voor de klant kunnen worden ontwikkeld.

De jury oordeelde: Royal Brinkman is een goed geleide onderneming met focus op de internationale tuinbouw. Het sterke managementteam heeft met een strategische visie een duidelijke koers bepaald. Het bedrijf neemt initiatief tot innovaties. Samen met partijen in de sector komen zij tot duurzame oplossingen. Daar waar nodig zoekt het bedrijf naar raakvlakken en overeenkomsten om gezamenlijk problemen op te lossen. De ingezette e-commerce getuigt van visie en verstevigt de internationale positie van het bedrijf.

Filter op categorie