Ga direct naar de inhoud.

2008: Van der Hoorn Orchideeen, Eerste Kas Zonder Gas

Het project  ‘Eerste kas zonder Gas’ is in 2006 gestart met de nieuwbouw van 15.000 m² kassen in Ter Aar. Van der Hoorn heeft gekozen voor een semi-gesloten kas met een energiesysteem waarbij warmte- en koudeopslag in de ondergrond plaatsvindt. Door gebruik van een warmtepomp kan de opgeslagen, laagwaardige warmte worden opgewaardeerd, zodat in de totale warmtebehoefte van de kassen kan worden voorzien. Kenmerkend is dat er geen aardgas wordt verbruikt in de kwekerij. De teler gaat uit van een reductie van het energieverbruik van 40% ten opzichte van conventionele systemen in de orchideeënteelt. Bovendien verwacht hij een vermindering van C0₂-uitstoot van ca. 1,2 mln kg/jaar. Kennis en ervaring wordt gedeeld met collega’s en andere vakgenoten. 

www.vdhoornorchideeen.nl

Filter op categorie