Ga direct naar de inhoud.

Bestuurslid Jolanda Heistek: “Als sector draag je zowel economisch als maatschappelijk bij”

Jolanda Heistek kent de tuinbouwsector als geen ander, en is al jaren op verschillende manieren betrokken bij de Tuinbouw Ondernemersprijs. Als bezoeker, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomsten in de Keukenhof, en vorig jaar als directeur van Greenport West-Holland en medeorganisator van de Themaprijs ‘Nieuwe teelten, nieuwe toepassingen’. Ook komend jaar vervult Jolanda weer een rol bij de Tuinbouw Ondernemersprijs, deze keer als bestuurslid vanuit haar nieuwe functie Manager Coöperatieve Diensten bij Royal FloraHolland.

“Onder mijn takenpakket bij Royal FloraHolland valt ook sponsorbeleid en van daaruit de rol als bestuurslid bij Tuinbouw Ondernemersprijs”, aldus Jolanda. “Het is natuurlijk fantastisch om weer vanuit een nieuwe perspectief betrokken te zijn bij deze mooie prijs. Vanuit Royal FloraHoland willen wij onze leden en klanten ondersteunen in de zoektocht naar betere producten en ondernemerschap. Elkaar ontmoeten is daarvoor essentieel, want samen staan we sterker. En de Tuinbouw Ondernemersprijs is één van die momenten in het jaar dat we elkaar kunnen inspireren en enthousiasmeren. Dat heeft veel waarde.”

Het nationale podium

“Voor Royal FloraHolland is het uiteraard belangrijk dat sierteeltkwekers de juiste aandacht krijgen en hun verhaal kunnen vertellen”, gaat Jolanda verder. “De Tuinbouw Ondernemersprijs is daar één van de nationale podia voor. Ik vind het een eer om daar de sierteelt te mogen vertegenwoordigen en verder te bouwen aan de toekomst van deze sector.”

Gezonde levensstijl

Jolanda ziet veel potentie voor de toekomst van de sierteelt en de tuinbouw in Nederland. “We zijn in staat om met zo min mogelijk middelen kwalitatief zo hoog mogelijk product te produceren, en daarin worden we constant beter en zijn we internationaal leidend. Onze sierteeltsector levert geluk en heeft een belangrijke bijdrage aan een gezonde werk- en leefomgeving.”

Internationale handel regisseren

“We ontwikkelingen razendsnel nieuwe kennis en hebben ook het netwerk om deze kennis wereldwijd te verspreiden. Daarnaast stelt die kennis ons in staat om de internationale handel te regisseren en steeds efficiënter en dus duurzamer in te richten. Zo draag je als sector op alle fronten zowel economisch, duurzaam als maatschappelijk bij.”

Levensstijl

“Ook binnen Nederland zie je dat we aan steeds strengere voorwaarden moeten voldoen voor onze ‘licence to produce & deliver’ en dus de maatschappelijke acceptatie”, gaat Jolanda verder. “De bloemen en planten die we duurzaam kweken, horen bij onze levensstijl, zorgen voor geluk en zijn ook nog eens een belangrijk economisch product. Ze zijn een wezenlijk onderdeel van de logistieke sector en de detailhandel, maar het produceren moet natuurlijk wel in harmonie met de omgeving (zowel de natuur als de maatschappij). Dus is het aan ons om het juiste verhaal te vertellen en te komen tot eerlijke prijsvorming”

Nieuwe inzichten door de themaprijs

De Tuinbouw Ondernemersprijs, waar de top van de sector gepresenteerd en geëerd wordt, is uiteraard een plek waar dat juiste verhaal verteld kan worden. Ook door middel van de themaprijs, die vorig jaar rondom het thema ‘Nieuwe teelten, nieuwe toepassingen’ was opgezet. “Met de Themaprijs van vorig jaar was Greenport West-Holland de eerste regiopartner van de Tuinbouw Ondernemersprijs”, vertelt Jolanda. “Je merkt dat de Themaprijs echt nieuwe inzichten brengt. Ook mooi dat er bij de uitreiking bij Koppert Cress, een echte koploper in vernieuwing, ook een themaplein was ingericht, waar nieuwe toepassingen en dus verdienmodellen gepresenteerd werden. Dit verdient echt een groot publiek.”

Circulair ondernemen

Komend jaar wordt de Themaprijs opgezet met regionale partner Greenport Aalsmeer, met als thema ‘Circulair Ondernemen’. “Als we het hebben over maatschappelijke acceptatie, is dit natuurlijk een essentieel onderwerp”, aldus Jolanda. “Het hergebruik van grondstoffen, het verminderen van plastics, het telen met gesloten systemen, ook voor Royal FloraHolland zijn dat zeer actuele thema’s. Met de Greenport West-Holland zijn we hier dan ook actief mee bezig in het programma Duurzaam Verpakken, waaronder de Beslisboom die onze leden helpen om de juiste keuze te maken bij de verduurzaming van hun verpakkingen. Samen met een groot aantal kwekers in de RFH-productcommissies is versnelling mogelijk door deze groepsgewijze aanpak.” Ook kijken we naar certificering en de verduurzaming van bijvoorbeeld de logistiek, met Floriway. En waar telers vaak voorop lopen in de energietransitie, zie je dat handelsbedrijven nu volgen. Kortom, dit thema raakt echt de essentie van waar we nu als sector mee bezig zijn en voorop willen blijven lopen.”

Feestje van het jaar

Jolanda kijkt in ieder geval weer erg uit naar de Tuinbouw Ondernemersprijs, de Themaprijs en alles wat daarom heen komt kijken. “Het is het feestje van het jaar, natuurlijk”, zegt ze. “Kwekers en mooie toekomstgerichte tuinbouw bedrijven in het zonnetje zetten, terwijl we tegelijkertijd ons netwerk weer kunnen versterken en het verhaal van de tuinbouwsector kunnen vertellen. Dat is ieder jaar weer een hoogtepunt.”