Ga direct naar de inhoud.

Goed jaar voor de tuinbouw

Uit de resultaten blijkt dat 2017 een bijzonder goed jaar voor de tuinbouwsector was. De goede opbrengsten geven ondernemers ruimte om te investeren in de toekomst. De glasgroentesector boekt nu al drie jaar op rij de beste resultaten. Binnen die sector zijn de tomatentelers het meest succesvol. Het inkomen van de snijbloementelers blijft stabiel en stijgt iets. Het inkomen van potplantentelers is sterk gestegen, als gevolg van goede prijsvorming. Bloembollentelers kunnen tevreden zijn, want ook zij schrijven al vier jaar goede cijfers. Het inkomen van boomkwekers en fruittelers verbeterde licht. Alleen de telers van vollegrondsgroenten verdienden afgelopen jaar minder als gevolg van lagere prijzen door meer aanbod.