Ga direct naar de inhoud.

GroentenFruit Huis: “Meer naar buiten treden met de successen in de sector”

GroentenFruit Huis/DPA is al jarenlang sponsor van de Tuinbouw Ondernemingsprijs. “Het is een mooi podium om de professionalisering van de groenten- en fruitketen naar een hoger niveau te tillen”, aldus Wilma van den Oever, Communicatiemanager bij de belangenbehartiger. “Dat is een doel dat wij graag ondersteunen.”

Veel ondernemerschap in de keten

“Wij moedigen onze leden, zowel de telersverenigingen als ook de handelsbedrijven, altijd aan om zich aan te melden voor de Tuinbouw Ondernemersprijs. Het aandeel bedrijven uit de productie is altijd hoog, maar ook de volgende schakel in de keten herbergt veel ondernemerschap dat een podium verdient." Net als de Tuinbouw Ondernemersprijs wil GroentenFruit Huis de sector sterker maken. Dat doet zij onder andere door middel van verbinden van netwerken, een platform bieden aan haar leden en bedrijven bij elkaar brengen. “We mogen de buitenwereld best meer laten zien van de successen die we boeken in de sector”, laat Wilma weten.

Samenwerken is eigen aan de sector

“Het genomineerde Prominent is een mooi voorbeeld van samenwerking in de sector. Door gezamenlijk op te trekken kunnen de telers binnen Prominent beter inspelen op de markt en zich breder inzetten voor duurzaamheid dan als ze dat allemaal voor zichzelf zouden doen.”

“Veel partijen kunnen daarvan leren”, gaat Wilma verder. “Hoewel het samenwerken wel eigen is aan de sector. Wij vinden het in ieder geval erg leuk dat Prominent op deze manier meedoet, want je steekt toch je nek uit.”

Nieuwe functies

“Schaalvergroting is één van de manieren waarop de sector professionaliseert”, zegt Wilma. “Bedrijven die groter zijn, nemen meer specialisten aan. Op HR, op digitalisering, op productontwikkeling, en ga zo maar door. Er komen allerlei nieuwe functies bij, wat de sector sterker maakt.”

 “De Tuinbouw Ondernemersprijs is een goed middel om te laten zien waar we in de glastuinbouw mee bezig zijn, qua storytelling”, besluit Wilma. “Dat is tenslotte wat we willen: de samenleving deelgenoot maken van successtories, zoals van de Tuinbouw Ondernemersprijs.”