Ga direct naar de inhoud.

“Innovatiekracht verdient een plek in de spotlight”

Maak kennis met bestuurslid Inge Lardinois, bestuurslid van de Tuinbouw Ondernemersprijs en als MT-lid van de directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit verantwoordelijk voor het dossier tuinbouw bij het Ministerie van LNV. 


Limburg, oktober 2022. Pieter Wijnen, de huidig winnaar van de Tuinbouw Ondernemersprijs, heeft het bestuur uitgenodigd om de jaarvergadering te houden op zijn bedrijf. Eén van de aanwezigen is Inge Lardinois, als MT-lid van de directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit verantwoordelijk voor het dossier tuinbouw bij het Ministerie van LNV. “Zo’n bedrijf bezoeken, bij Wijnen Square Crops, dat vind ik heel inspirerend”, aldus Inge. “Verbinding maken tussen overheid en ondernemers is belangrijker dan ooit, de jaarvergadering bij Wijnen is daar een mooi voorbeeld van.”

Inge Lardinois is bestuurslid bij de Tuinbouw Ondernemersprijs. “Mijn rol is bescheiden”, geeft ze aan. “Ik denk mee met de opzet van de organisatie van het event en de criteria voor de prijs, maar houd me niet bezig met jurering. Het is heel leuk om vanuit LNV mee te mogen denken met zo’n belangrijke award, waarmee de kracht van de tuinbouw gevierd wordt.”

Nooit eerder werd de energietransitie zo gevoeld als dit jaar. Vanuit LNV is Inge dagelijks bezig met verduurzaming, ook binnen de tuinbouw. “Mijn team en ik dragen eraan bij dat vanuit de overheid de juiste prikkels gegeven worden, voornamelijk door een balans te zoeken in bijvoorbeeld de financiële instrumenten, waaronder beprijzing en subsidiëring. We willen de energietransitie naar een klimaat neutrale tuinbouw in 2040 op een goede manier stimuleren, en dat is een complexe uitdaging. De huidige energieprijzen maken dit extra lastig, want hoe zorg je samen met de sector dat je kunt doorpakken op energiebesparing en duurzaamheid, terwijl ondernemers op korte termijn rigoureuze keuzes moeten maken, omdat de energiekosten te hoog zijn? Dat zorgt wel voor hoofdbrekens. Ik heb dan ook bewondering voor ondernemers die daarin doortastende keuzes maken; dat zal ongetwijfeld ingewikkeld zijn.”

De tuinbouw staat naast de energietransitie voor nog een paar grote opgaves, zoals de reductie van gewasbeschermingsmiddelen en het watergebruik. “Je ziet dat we hier terecht te maken hebben met een TOP-sector”, aldus Inge. “Er zit zoveel innovatiekracht in de tuinbouwsector, en zulke veerkrachtige ondernemers. De Tuinbouw Ondernemersprijs is een mooie manier om te laten zien hoeveel er mogelijk is binnen de tuinbouw, met deze ondernemers. Dat maakt de prijs zinvoller dan ooit. De innovatiekracht van de tuinbouw verdient een plek in de spotlight.”

Ministerie van LNV is een van de vaste partners sinds de oprichting van Tuinbouw Ondernemersprijs in 1986. In de aanloop naar de uitreiking van de Tuinbouw Ondernemersprijs 2023 komen alle betrokken bestuurs- en juryleden aan het woord met hun visie op de sector en de Tuinbouw Ondernemersprijs.