Ga direct naar de inhoud.

Prominent: 'Als collectief een zekere toekomst'

Drie prachtige bedrijven, één prestigieuze prijs. In een serie verhalen duiken we met alle drie de genomineerden voor de Tuinbouw Ondernemersprijs 2020 de diepte in. Wat was er voor nodig om te komen waar ze nu staan? Welke uitdagingen zijn ze aangegaan? Wat is hun visie voor de toekomst? Dit is het derde verhaal met Prominent, waar we directeur Jan Opschoor en bestuurslid en teler Tom Zwinkels spreken.

Je kunt niet blijven doen wat je altijd deed, simpelweg omdat het vroeger werkte. Tijden veranderen, de maatschappij verandert, de markt verandert, dus je zult moeten meebewegen om in de toekomst ook nog relevant te zijn. Prominent heeft Prominent 2.0 gelanceerd. Een visienota waarvoor alle telers hun eigen bedrijf en Prominent onder de loep namen met de vraag: waar staan we over tien jaar? Het resultaat is een visie die toekomstbestendigheid uitstraalt.

Drie scenario’s

‘Het begon met bewustwording’, vertelt directeur Jan Opschoor over het ontstaan van Prominent 2.0. ‘We legden de vraag neer waar we over tien jaar willen staan en waar de teler zelf over tien jaar wil staan. Dat gaat om het areaal, om de ontwikkelingen in de sector, de vereiste arbeid, duurzaamheid en ga zo maar door.’ ‘Uit dat proces kwamen uiteindelijk drie mogelijke scenario’s voor elke teler. De teler heeft zelf voldoende schaalgrootte en professionalisering op bedrijfsprocessen in huis om ook over tien jaar bestaansrecht te hebben.’ ’Als dat niet het geval is, kan de teler kiezen voor een fusie om het gewenste kennis-, schaal en managementniveau te bereiken.’ ‘Tot slot kan de teler zijn bedrijf inbrengen in Prominent in ruil voor het aandeel D, waarmee hij nauw bij Prominent betrokken blijft in een andere rol.’ ‘Zo heeft een bedrijf van vier hectare dat tussen onze locaties Groeneweg I en Groeneweg II gevestigd was, voor dat laatste gekozen. Het is, ongeacht de optie, uiteindelijk maatwerk bij elke teler binnen onze groep.’

Als groep leren

Prominent hanteert elk seizoen een ranking van de telers, waarbij telers via een combinatie van allerlei data kunnen zien hoe ze hebben gepresteerd ten opzichte van de andere telers. ‘Dat is puur bedoeld om van elkaar te kunnen leren’, geeft Tom aan. ‘Je moet binnen Prominent als teler altijd naar je eigen onderneming blijven kijken, maar je moet ook als groep kunnen leren.’ Ledenvergaderingen zitten elke maand helemaal vol. Dat is een duidelijk signaal over de betrokkenheid van de telers bij het collectief. ‘Ik vind het fantastisch dat het vertrouwen dat we in elkaar hebben tijdens de ledenvergadering naar voren komt. Daardoor kan alles gezegd en gevraagd worden’, aldus Tom. ‘Het is een hechte groep, een zeer hecht team opgebouwd uit familiebedrijven.’ 

Investeren in duurzaamheid

‘Prominent 2.0 is een continu proces’, zegt Jan. ‘Waarbij open bijeenkomsten heel belangrijk zijn als je nieuwe ontwikkelingen wilt omarmen. Dat kan ook om hele concrete dingen gaan, zoals robotisering om arbeidszekerheid te creëren.’ ‘Maar ook gezamenlijk werken aan duurzaamheid hoort bij dat proces. Denk aan energie, CO2, gewasbescherming, waterhuishouding, circulaire productie en de verpakkingen die je kiest. We zijn daarin altijd “op weg naar”, in trajecten die realistisch en haalbaar zijn.’ ‘Daarbij werken wij op de Europese markt en zou het dus fair zijn als de EU zorgt voor een gelijk speelveld in alle landen. Wij investeren hier veel in duurzame productie en verpakking en maken grote stappen, mede door de hoge eisen van de overheid. Om de markt eerlijk te houden, moet je dan wel EU-breed dezelfde eisen invoeren.’ Tom knikt. ‘De maatschappelijke druk op het gebied van duurzaamheid is hoog, maar duurzaam voedsel op je bord kost geld. We willen verduurzamen op alle mogelijke manieren. Zo verwerken we tomaten die niet goed genoeg zijn om verpakt te worden als gedroogde tomaten, zodat je afvalstromen en voedselverspilling reduceert.’ ‘We zijn als sector goed bezig op het gebied van duurzaamheid’, vult Jan aan. ‘Of het nu gaat om het tegengaan van voedselverspilling, het recirculeren van water, meststoffen en voedingsstoffen, of het recyclen van steenwol als bakstenen en planten als biomassa, in de praktijk zijn er legio mooie voorbeelden.’

De toekomst van Prominent

‘De komende tien jaar gaan we als Prominent nog meer van zulke voorbeelden ontwikkelen’, aldus Jan. ‘We willen zorgen dat telers de vrijheid hebben om hun ondernemerschap op hun eigen manier uit te voeren. Net zoals we ook samen leren en groeien. Dat is Prominent 2.0.’ ‘Kijk, het doel is om Prominent Prominent te laten’, besluit Tom. ’Prominent 2.0 biedt de mogelijkheid om als collectief het areaal veilig te stellen en op een duurzame manier te telen. Dat geeft zekerheid voor de toekomst.’

Dit is het derde deel van het verhaal van Prominent. In deel één en deel twee gingen Tom en Jan in op onder andere het gebruik van data, het ontstaan van nieuwe functies in de glastuinbouw en de toekomstbestendigheid van Prominent dankzij het programma Prominent 2.0.