Ga direct naar de inhoud.

Prominent: Big Data en nieuwe functies

'Wij willen niet groot zijn om het groot-zijn'

Drie prachtige bedrijven, één prestigieuze prijs. In een serie verhalen duiken we met alle drie de genomineerden voor de Tuinbouw Ondernemersprijs 2020 de diepte in. Wat was er voor nodig om te komen waar ze nu staan? Welke uitdagingen zijn ze aangegaan? Wat is hun visie voor de toekomst? Dit is het tweede verhaal met Prominent, waar we directeur Jan Opschoor en bestuurslid en teler Tom Zwinkels spreken.

Hoe kijkt de gemiddelde buitenstaander tegen de tuinbouw aan? Het imago is dat we allemaal elke dag met de laarzen in de modder staan, zwoegend tussen het gewas en heel vaak ‘hard voor weinig’ roepen tegen elkaar. Dat imago klopt allang niet meer met de realiteit. ‘We hebben een focus op data en robotisering’, aldus directeur Jan Opschoor. ‘Daarom hebben we bijvoorbeeld twee data-analisten in dienst voor onder andere de verpakking en het optimaliseren van de logistieke stromen.’

 

Niet groot om het groot-zijn

Data-specialisten, robot-ingenieurs, software developers, marketingspecialisten: met de schaalvergroting en professionalisering in de tuinbouw zien we steeds meer van zulke functies ontstaan in een sector die nog steeds wereldleider is op het gebied van food & flowerproductie.

‘Wij willen niet groot zijn om het groot-zijn, maar omdat het ons als coöperatie sterker maakt’, legt Jan uit. Je hebt een bepaalde omvang nodig om specialisten aan te trekken. Door onze omvang hebben we kunnen investeren in Trade marketing en supply chain management, waardoor we een serieuze gesprekspartner zijn voor Europese Retail.

Verpleegkundigen en voedingsdiëtisten

Dat laatste blijkt in de praktijk. Het Young Potentials Program gaf de kinderen van alle leden de kans om te kijken naar hun kansen binnen DOOR, waar Prominent onderdeel van uitmaakt. Daar werden interessante matches gevonden. ‘Eén lid heeft een zoon op de universiteit’, vertelt teler en bestuurslid Tom Zwinkels. ‘Het bedrijf van zijn vader is te klein om interessant te zijn voor hem, maar binnen de DOOR Group zijn er wel allemaal functies die interessant kunnen zijn voor hem.’

‘Er waren ook dochters van telers die opleidingen volgden voor verpleegkundige en voedingsdiëtiste. Voor dat soort beroepsgroepen zijn er binnen de DOOR Group ook ineens opties, als producent van groente.’ Jan knikt enthousiast. ‘De zoon van een aubergineteler van DOOR is nu financieel deskundige bij een tomatenteler. Weer een ander is teeltspecialist, of wordt compagnon in de komkommerteelt, of begint bij een partner in het buitenland.’  ‘Dit soort kruisbestuiving van mensen kan makkelijker binnen de DOOR Group, omdat je groot bent en een breder plaatje kan schetsen dan alleen dat bedrijf van één teler’, vult Tom aan.

 Inzet van data

Eén van de ontwikkelingen binnen Prominent de laatste jaren is het inzetten van data. De DOOR Group heeft zelf twee data-analisten in dienst die zich richten op de verkoop en de verpakking en er is een partnerschap met Let’s Grow voor data uit de teelt. Ook individuele leden van Prominent werken zelf met data-analisten op het bedrijf.

 ‘Als je data goed is, leidt dat tot effectieve actie’, vat Jan het gebruik van data krachtig samen. ‘Het is hierin belangrijk dat je het ondernemerschap behoudt. Leden hebben zelf de vrijheid om met data aan de slag te gaan en dat te delen met Prominent.’ 'Data- en kennisdeling is enorm belangrijk om te groeien als coöperatie, maar daarmee raak je wel het cruciale spel wat wij spelen: hoe balanseer je het collectieve doel met het ondernemersbelang?’

Individuele en collectieve groei

Tom, die zelf teler is bij Bryte, licht toe hoe dat in de praktijk werkt. ‘Als Bryte-Platform hebben we de filosofie dat we moeten groeien op teeltniveau en op bedrijfsniveau. Over al onze vestigingen één hoge standaard. Daarom bouwen we ons eigen dataplatform met een eigen specialist, dat geschikt is om die groei te faciliteren.’

 ‘Als die basis goed is, kunnen we betrouwbare en nuttige data delen met Prominent, waar dan de hele groep vervolgens van profiteert. Ik heb als teler mijn eigen vrijheid, maar ik wil de resultaten van mijn ondernemerschap wel inbrengen in Prominent. Doordat we dat allemaal doen, groeien we als individueel en als collectief bedrijf.’ 

En daarmee zijn we weer terug bij het begin. Niet groeien om het groot-zijn, maar groeien omdat het de kansen voor iedereen vergroot, stabiliteit oplevert en ruimte biedt aan zowel ondernemers als specialisten.

Dit is het tweede deel van het verhaal van Prominent. In deel één en deel drie zullen Tom en Jan ingaan op onder andere het gebruik van data en de toekomstbestendigheid van Prominent dankzij het programma Prominent 2.0.