Ga direct naar de inhoud.

Royal Brinkman: ‘Nauwkeurige oogstprognose is essentieel voor duurzame tomatenteelt'

Elke nacht rijdt de Plantalyzer volledig autonoom door de kas om een nauwkeurige oogstprognose te creëren voor de tomatenteler. Met slimme camera’s worden  de tomaten in de hele kas in beeld gebracht, verstuurd naar de servers en daar geanalyseerd door de algoritmes, waardoor telers de volgende ochtend al hun teelt- en verkoopstrategie kunnen aanpassen aan de prognose. ‘Het waren de telers zelf die ons overtuigden dat een up-to-date en nauwkeurige oogstprognose essentieel is voor rendabele en duurzame tomatenteelt in de toekomst’, aldus Jan Schuttrups, Commercieel Directeur bij Royal Brinkman.

‘Een aantal jaar geleden kwam een aantal zaken tegelijk bij elkaar’, vertelt Andreas Hofland, General Manager bij HortiKey, een dochteronderneming van Royal Brinkman. ‘We hadden een duidelijke visie over wat digitalisering kan betekenen voor de tuinbouw, de technologie was naar het juiste niveau gegroeid en er was duidelijk een vraag in de markt om de groei van tomaten digitaal te monitoren en zo oogstprognoses te maken.’

‘Na diverse prototypes zijn we uiteindelijk op het huidige modulaire systeem van de Plantalyzer uitgekomen’, gaat Jan verder. ‘Dat het platform ’s nachts geheel autonoom het buisrailsysteem van elk pad op kan rijden was een grote uitdaging, maar dat is inmiddels gelukt. Ongeacht hoe scheef de buizen soms liggen, er is nog nooit een Plantalyzer het verkeerde pad ingereden. Dat maakt het platform niet alleen geschikt voor slimme camera’s en het monitoren van heel veel verschillende soorten tomaten, maar in de toekomst ook inzetbaar voor andere functies.’

Elke nacht verwerkt het digitale ecosysteem van de Plantalyzer de grootschalig opgehaalde plantdata om een zo exact mogelijke oogstprognose klaar te kunnen zetten in het dashboard van de teler. ‘Ook de data transfer en de prognose zelf gaan geheel automatisch’, vertelt Andreas. ‘Daardoor krijgt de teler hele precieze en actuele informatie over zijn productie. Zo kan hij beter sturen op oogst- en prijspieken en -dalen, efficiënter plannen en meer hectares managen.’

‘De Plantalyzer is daarmee enerzijds een heel specifiek platform, anderzijds is het naadloos inpasbaar in het grotere digitale ecosysteem van Hortilogics’, aldus Andreas. ‘Wat ons als bedrijvengroep uniek maakt, is dat we dat hele ecosysteem van Smart Greenhouse Logistics aanbieden. In deze totaaloplossing van de interne logistieke processen in kassen en verpakkingsruimten is de Plantalyzer dan connected met alle andere datapunten in het bedrijf. Van de sensoren in de kas, de klimaatcomputer, tot de slimme machines in de verpakkingsruimte.’

‘Wij zien drie factoren die de ontwikkeling van digitalisering en robotisering stimuleren’, gaat Andreas verder. ‘Teeltkennis wordt steeds schaarser, dus dat wil je opvangen en kunnen opschalen met data en algoritmes. Daarnaast is er ook een schaarste aan arbeid, waarvoor robots een oplossing kunnen zijn. Tot slot wil de retail en de consument steeds meer transparantie in de keten, en weten wat er met elke vrucht is gebeurd. Ook daar is vergaande digitalisering voor nodig. De Plantalyzer combineert alle drie de factoren en vormt daarmee de perfecte toevoeging aan Hortilogics.’

De ontwikkeling van de Plantalyzer® staat dus niet op zichzelf. Het is onderdeel van de lopende digitaliseringsstrategie binnen de gehele Royal Brinkman Groep. Er is specifiek gekozen voor digitalisering van de teelt en oogst, ook wel phenotyping genoemd. De achterliggende gedachte? ‘Juist kennis en expertise van telers, de zogenaamde ‘groene vingers’, wordt steeds schaarser. Daarom zetten wij in om die schaarse telerscapaciteit te ondersteunen vanuit de digitaliseringstrategie met datagedreven producten en diensten. Datagedreven telen is de sleutel tot schaalbaarheid van productietuinbouw’, aldus Jan. 

‘En dat zien wij als de toekomst van de tuinbouw’, besluit Jan. ‘Data is de input, gecombineerd met de teeltstrategie van de teler, waarna de output via robotica uitgevoerd kan worden. Dat zorgt voor minder over- en onderproductie, dus minder afval, maar ook een geoptimaliseerde planning en teelt, volledig inzicht in de kas en transparantie over de herkomst van elk individuele vrucht. Meer controle voor de teler, duurzamere producten voor de consument. Wij geloven dat daardoor telers in staat zijn om optimaal bij te dragen aan de wereldwijde beschikbaarheid van gezond voedsel. Dat maakt ook dat de Plantalyzer® van unieke waarde is voor de teler, de vers-keten en de maatschappij. We zijn trots dat we met de Royal Brinkman Groep en onze partners midden in die innovatie staan.’