Ga direct naar de inhoud.

Voorzitter Michiel F. van Ginkel: “We laten de relevantie van de tuinbouw zien”

“Succes in de glastuinbouw hangt nauw samen met het vermogen om talentvolle mensen aan je initiatief te verbinden”, aldus voorzitter Michiel van Ginkel. “Dat geldt voor topondernemingen, maar ook voor startups, en alles er tussenin. Als Tuinbouw Ondernemersprijs hebben we het privilege dat we bij veel succesvolle bedrijven binnen mogen kijken, en deze trend zien we telkens weer terug: goede mensen die zich verbinden aan een organisatie maken het succes.”

Het is mooi om deze observatie te horen van Michiel, die voor het zesde jaar de Tuinbouw Ondernemersprijs zal leiden als voorzitter. “Daarmee is het ook mijn laatste jaar”, aldus Michiel. “Zo staat dat in de statuten. En het is aan het bestuur om een opvolger te vinden. Ik heb het werk altijd met veel plezier en passie gedaan.”

Een nieuwe voorzitter

Tips voor de opvolger heeft Michiel wel. “Deze functie ademt bevlogenheid voor de tuinbouwsector. Je moet een passie voor de tuinbouw hebben, en tegelijkertijd oog voor de uitdagingen. Onze sector heeft een grote bijdrage aan het welzijn van mensen, technologische innovatie en de Nederlandse economie, en als voorzitter heb je het voorrecht om dit voor het voetlicht te brengen met een geweldig team.”

Een mooie editie

De laatste uitreiking vond plaats bij Koppert Cress, met Van der Avoird Trayplant als winnaar en Theelers als winnaar van de Themaprijs. “Het was een heel mooie editie”, aldus Michiel. “We lieten op een innovatieve en leuke manier zien welke mooie bedrijven er zijn in de tuinbouw. Natuurlijk was het mooi dat minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de prijs kwam uitreiken, en dat in combinatie met de stands op het innovatieplein waarin start-ups en scale-ups nieuwe technologieën toonden, dat was geweldig.”

Themaprijs

Het was ook de tweede keer dat de Themaprijs werd uitgereikt, deze keer in samenwerking met Greenport West-Holland rondom het thema ‘Nieuwe teelten, nieuwe toepassingen’. “Met de Themaprijs laten we een breder segment van de sector zien”, aldus Michiel.

“Er zijn zoveel mooie initiatieven in de tuinbouw, die lang niet allemaal in aanmerking komen voor de Tuinbouw Ondernemersprijs zelf. Met de Themaprijs komt dat wel aan bod. Die prijs gaan we dan ook verder ontwikkelen. Komend jaar in samenwerking met Greenport Aalsmeer, rondom het thema Circulariteit.”

Duidelijke trends in de tuinbouw

In de zes jaar dat Michiel voorzitter is, heeft hij een aantal interessante trends waargenomen. “Je ziet een duidelijke verschuiving naar technologie”, aldus de aftredend voorzitter. “Robots, automatisering, de toepassing van data, de ontwikkelingen gaan hard. Dat is ook nodig, want er zijn steeds minder mensen met groene vingers. Tegelijkertijd vraagt de schaalvergroting in onze sector om automatisering en robotisering, en maakt deze technologische innovatie op haar beurt de schaalvergroting weer mogelijk. De tuinbouwsector is wat dat aan gaat echt een heel innovatieve sector.”

Jonge mensen met nieuwe vaardigheden

En daarmee komt Michiel weer terug bij zijn observatie aan het begin. “Het is een uitdaging om een beschikbare, gekwalificeerde mensen te vinden, daarin zijn wij als sector niet uniek. In de tuinbouw vangen we dat op met innovatie en slimme systemen, zowel op hardware als op software gebied. Natuurlijk zijn we altijd op zoek naar telers, maar de technologische ontwikkelingen trekken ook nieuwe mensen naar de tuinbouw. Jonge mensen met nieuwe vaardigheden, die zorgen voor meer diversiteit en een breder wereldbeeld. Het succes van de tuinbouw wordt mede bepaald door hoe goed we deze groep aan onze bedrijven kunnen binden.”

Dit is waar we het voor doen

“De Tuinbouw Ondernemersprijs speelt daarin een dankbare rol”, besluit Michiel. “We mogen de tuinbouwsector in zijn volledig omvang presenteren. We vertellen de verhalen, stellen de succesvolle ondernemers voor en laten de mooie bedrijven zien. Hoe mooi is dat? De relevantie van de tuinbouwsector laten zien, haar verduurzaming en haar winstgevendheid, dankzij kundige mensen, innoverende bedrijven en technologische ontwikkelingen, dat is waar we het voor doen.”